Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – sứ mệnh

21051712325620831.pngTẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 • Trở thành công ty tư vấn thiết kế có tầm vóc tại Việt Nam với hệ sinh thái thiết kế thi công trọn vẹn, đồng bộ và nhất quán về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.
 • Tiên phong trong “chuyển đổi số” nghành thiết kế và thi công xây dựng của Việt Nam cũng như trong khu vực.
 • Đến năm 2025 có thêm các chi nhánh tập trung tại Miền Trung và Miền Nam đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm
 • Tạo ra môi trường “sáng tạo” hấp dẫn và thu hút nhân tài trong lĩnh vực

21051712331620832.pngSỨ MỆNH:

 • Sứ mệnh với xã hội: tạo ra tác động đủ lớn giúp thay đổi quá trình thiết kế và thi công giảm thiểu thời gian, chi phí tăng tiện nghi sống. Giúp nhiều người có thể tiếp cận những dịch vụ tốt hơn với chi phí hợp lý hơn.
 • Sứ mệnh với khách hàng: tạo ra những kiến trúc mang tính cá nhân hóa, giúp cuộc sống của khách hàng ngày một tiện nghi hơn, sinh thái hơn, an toàn hơn và tiết kiệm hơn.
 • Sứ mệnh đối với nghề nghiệp: lan truyền cảm hứng nghề nghiệp, giúp các bạn trẻ định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp, sự sáng tạo, sự cống hiến. Kết nối để tạo nên cộng đồng thiết kế mạnh mẽ và tích cực.

21051712333020834.pngGIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Sáng tạo: A2O STUDIO coi sáng tạo là sức sống, là sinh mệnh, bởi vì chỉ có sáng tạo mới chiến thắng được công nghệ ngày một tiên tiến.
 • Đổi mới: Ở A2O STUDIO chúng tôi không sợ thay đổi, đổi mới là chiến lược quan trọng để phát triển nhanh hơn, lớn hơn, bền vững hơn.
 • Con người: A2O STUDIO luôn lấy con người là trọng tâm của mọi việc: Họ là khách hàng, là cộng sự, là đối tác…A2O STUDIO ứng xử với con người bằng sự thiện chí, thân ái và nhân văn.
 • Công nghệ: A2O STUDIO tin rằng chỉ có công nghệ kết hợp với con người mới tạo ra tác động đủ lớn đến nền Kiến trúc của đất nước.
 • Trách nhiệm: Trách nhiệm là nền tảng quan trọng với A2O STUDIO, Trách nhiệm với khách hàng, trách nhiệm với nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội.
Share with ...